1,084 citiri

Laurențiu Petre

Experiență profesională
Avocat în Baroul București din anul 2009
Ex-partener în cadrul societății civile de avocați SĂVESCU & ASOCIAȚII
Director JURIDICE.ro

Studii
Șeful promoției 2009 a Facultății de Drept a Universității Româno-Americane

Publicații Data Protection
Ex-Coordonator Revista Română de Protecția Datelor, Grup de editură și consultanță Rentrop & Straton, ISSN 2601-4289
Coautor GDPR. Comentarii și explicații, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1060-6
Articole în reviste de specialitate


Data Protection Experts 2018

Înregistrarea video

Transcriptul

Laurențiu Petre: Bună ziua și La mulţi ani, GDPR! Primul slide a fost o glumă, am pus după cum observaţi data de 25 aprilie 2018. Ce bine ar fi fost să fim acum o lună.

Tema pe care doresc să o prezint activitatea de control sau ce se întâmplă dacă nu? Este concepută ca având un caracter practic. Prezentarea este structurată sub forma unor întrebări, şi anume: Despre ce vorbim astăzi? Cine? Ce? Când? Ce se întâmplă dacă nu? Cât timp? Și altceva? Bineînţeles, mult aşteptata contestaţie.

Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a  Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Lege, respectiv proiect de lege, care au fost adoptate de ambele Camere ale Parlamentului la data de 22 mai 2018, Senatul fiind cameră decizională. Precizez că legea încă nu este vigoare pentru că nu a fost promulgată de Președinte şi nu a fost publicată în Monitorul Oficial.

Cine? Personalul de control, aşa cum e definit în lege, se referă la personalul împuternicit de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să efectueze investigaţii. Potrivit proiectului de lege adoptat deja, numărul de posturi va fi de 85.

La ce să ne aşteptăm? Personalul de control, după cum se spune în cuprinsul legii, are dreptul să efectueze investigaţii, inclusiv inopinate, respectiv, și vă rog să citim împreună atribuţiile care sunt destul de cuprinzătoare:
– să ceară și să obţină orice informaţii, cu subliniere pe orice
– să ceară şi să obţină orice documente, indiferent de suport de stocare
– să ridice copii de pe acestea
– să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului. Vă rog să observaţi sintagma subliniată oricare dintre incinte şi să aibă acces să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare.

Ce se întâmplă dacă nu respectăm aceste dispoziţii şi aceste competenţe din partea personalului de control? În ipoteza în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuţiilor de control, Autoritatea poate solicita autorizare judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti. Termenele în care se judecă această autorizare sunt: termen de pronunţare, cel mult 48 de ore; termen de motivare şi comunicare, cel mult 48 de ore; contestaţia se depune la şi se judecă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, termen 72 de ore.
Prin urmare, în opinia noastră, ca avocaţi, termenele sunt foarte, foarte strânse. Investigația se va desfăşura între ora 8:00 şi ora 18:00, iar după ora 18:00 numai cu acordul scris al reprezentantului legal. În vechea formă adoptată de Camera Deputaţilor aveam numai cu acordul reprezentantului legal. Prin amendamentul aprobat de Senat, s-a precizat acordul scris al reprezentantului legal.

Ce mai poate să mai facă personalul de control în cadrul investigaţiilor, pe lângă a ridica orice documente și a avea acces oriunde? Poate să audieze persoane ale căror declaraţii sunt considerate relevante şi necesare. Pot dispune efectuarea de expertize și pot identifica şi păstra obiecte, precum şi să pună sigilii, potrivit Codului de procedură penală.
Ce ne interesează foarte tare este că operatorul sau persoana împuternicită de operator poate să introducă contestaţie împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare şi/sau a deciziilor de aplicare a măsurilor corective. Instanţa este secţia de contencios administrativ a tribunalului competent. Termenul de contestare este de 15 zile de la comunicare. Cale de atac este apelul. Avem şi un lucru îmbucurător, suspendarea produce efect prin introducerea contestaţiei, inclusiv cu privire la plata amenzii.

Câteva cuvinte despre persoana vizată, un lucru bun este faptul că nu sunt stabilite taxe de timbru. Avem competenţă alternativă, din punct de vedere teritorial, şi anume: sediul operatorului sau al persoanei împuternicite şi reşedinţa obişnuită a persoanei vizate. Un alt lucru interesant este că Autoritatea poate sesiza chiar ea instanţa de judecată, în cazul în care constată că au fost încălcate drepturi ale persoanelor vizate şi de aici avem următoarele ipoteze: dacă persoana vizată îşi asumă, își însuşeşte acţiunea formulată de Autoritate, procesul merge mai departe, dacă nu, instanţa va dispune anularea cererii introduse la instanţă.

Vă mulţumesc foarte mult şi să avem parte de o zi frumoasă în continuare.