Daniel-Mihail Șandru

Daniel-Mihail Şandru este profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi la Universitatea din Bucureşti. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro

Pagina web: www.mihaisandru.ro

Cărți

Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (eds), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 679/2016 [Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Assessing the Romanian experiences and new challenges of the (EU) Regulation 2016/679], Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682 / 9786062805883.

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Editura Universitară, 2018, ISBN:978-606-28-0728-3, DOI:10.5682/9786062807283, 600 p.

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori)Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p. Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru Reglementări naţionale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecţia datelor [site Editura Rosetti International]

Articole

Irina Alexe, Daniel Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice, Revista de drept public, nr. 2/2019, p. 47-56

Daniel Mihail ȘandruDreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă Dreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă [The right of access of the data subject in the relevant case-law], Revista română de drept al afacerilor, nr. 4/2018, p. 21-26 [iaduer.ro]

Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail ȘandruDreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection], Pandectele române, nr. 4/2018, p. 58-66

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, National Regulations Aimed at Applying the GDPR in Romania,PinG – Privacy in Germany, Iss. 1/2019

Daniel-Mihail ȘandruPrincipiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 4/2018, p. 59-69 [heinonline]

Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale [Principles of integrity and privacy in the protection of personal data], Revista de drept public, Supliment, 2018, p. 39-46 [iaduer.ro]

Daniel-Mihail ŞandruPrincipiul echității în prelucrarea datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 3/2018, ISSN 1582-4756, p. 57-63.

Daniel-Mihail ŞandruLa vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84. [heinonline]

Daniel-Mihail Şandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018, p. 364-366.

Daniel-Mihail ŞandruProtecţia datelor personale: surse legislative, jurisprudenţiale şi soft law/  Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law source,Pandectele române, nr. 2/2018, p. 80-90

Daniel-Mihail Șandru, Imposibila coexistență între protecția datelor și comunitățile virtuale? Ce urmează? [Impossible coexistence between data protection and virtual communities? What’s next?], Pandectele române, nr. 1/2018, p. 17-25  [iaduer.rofull text SSRN]

Daniel-Mihail Șandru, Irina AlexeProtecția Datelor. Editorial Protecția datelor personale: un nou început? [Personal data protection: a new begining?], Curierul judiciar, nr. 2/2018, p. 63-65

Daniel-Mihail Șandru, Situații în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject], în vol. Andrei Săvescu (ed)Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Comentarii și explicații, Editura Hamangiu, 2018 , p. 39-48

Daniel-Mihail ȘandruGDPR. Reguli referitoare la consimțământ, 20 februarie 2018, JURIDICE.ro

Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679]Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135.

Daniel-Mihail Șandru, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și protecția datelor personale ale angajaților în relațiile de muncă, Revista română de drept european, nr. 4/2017

Daniel-Mihail Şandru, Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Cauze semnificative şi experienţe româneşti [The Importance of preliminary references in the field of Personal Data Protection. Relevant Romanian Cases and Experiences], Revista română de dreptul afacerilor [Romanian Journal of Business Law], no. 4/2017, p. 157-167.

Daniel-Mihail ŞANDRU, Dragoş-Alin CĂLIN, Constantin-Mihai BANU, Application and interpretation of Directive 95/46 by the Romanian Courts of Justice. Typologies and Legal Consequences [Aplicarea și interpretarea Directivei 95/46 de către instanțe române. Tipologii și consecințe juridice], pp. 41-76; Daniel-Mihail ŞANDRU, The Legal Regime of Personal Data Protection is in the „rethinking” process [Regimul juridic al protectiei datelor cu caracter personal este in proces de regandire], pp. 272-278 in Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (eds), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 679/2016 [Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Assessing the Romanian experiences and new challenges of the (EU) Regulation 2016/679], Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682 / 9786062805883.

Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, [The Legal Regime of Personal Data Protection is in the process of rethinking], Revista română de dreptul afacerilor [Romanian Journal of Business Law], no. 3/2015, ISSN 1583-493x; pp. 40-45; European Legal Affairs, no. 1/2015; republished in the volume Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Evaluations of Romanian experiences and new challenges of the (EU) Regulation 2016/679. The paper was published as a result of participation in the “European Data Protection Day – Reform of the Personal Data Protection European Legislation Framework” organized by the National Supervisory Authority for Personal Data at the Parliament Palace, Bucharest (January 28, 2015)

Daniel Mihail ŞandruConstantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România [The Interpretation and Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights in References for a Preliminary Ruling in Courts of Romania  /  L’interprétation et l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les demandes de décision préjudicielle devant les tribunaux de la Roumanie], Romanian European Law Magazine. No. 1/2013, p. 105-135, ISSN 2068-8083.


Conferința Data Protection Experts

Înregistrarea video

Transcriptul

Mihail Șandru: Bună ziua tuturor! Din privirile prezentatorilor înţeleg că pot să vorbesc și eu puțin. Ca orice profesor o să vorbesc despre teorie, pentru că teoria este foarte importantă şi despre statistici. Unele statistici spun că cetăţenii europeni nu cunosc drepturile pe care acest Regulament le prevăd pentru ei şi că aproximativ 70% dintre cetăţeni pur şi simplu nu au auzit de drepturile privind protecţia datelor. În acelaşi timp, mulți dintre aceştia auzind, de asemenea drepturi, s-au gândit şi se gândesc că sunt utile şi că le vor invoca în practică. Ce s-a întâmplat, ce se întâmplă între practică şi teorie? Am zis să discut puţin despre principiile Regulamentului, pentru că principiile Regulamentului sunt aspectele cele mai teoretice şi în acelaşi timp cele mai concrete. De ce? Pentru că aceste principii au denumiri cu totul şi cu totul generale, principiul echităţii, principiul reducerii la minim a datelor. Cum se face acest lucru? Care este marja de siguranţă pentru cel care aplică norma juridică, pentru ca dincolo de faptul că aplică norma juridică respectă şi aceste principii. Ce se va întâmpla, şi o să vedem aici, pentru că până la urmă instanţele vor decide, ce se va întâmpla cu legislația anterioară şi poate şi de după regulament? Regulamentul deşi prevede în mod concret obligaţii pentru operator, aceste obligaţii concrete ar putea să treacă peste anumite principii, cum spuneam mai devreme principiul transparenţei, să spunem, sau principiul reducerii la minim a datelor. Mai mult, în România, din cercetările pe care le-am făcut am observat că acest Regulament este cunoscut chiar și în acest moment. Până în acest moment am găsit 44 de hotărâri judecătoreşti în care Regulamentul este invocat şi în care a fost și aplicat. În ambele situaţii în care a fost aplicat este vorba de dreptul la ştergere. Va apărea ceva scris în acest sens și o să vedeţi care sunt detaliile pe care instanţele le-au avut în vedere în aplicarea Regulamentului, deşi el este pus în aplicare de astăzi [Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018]. De asemenea, chestiuni practice trebuie avute în vedere cu aceste principii, chiar şi în activitatea administrativă. Dacă ne uităm pe regimul sancționator trebuie observat că autoritatea, cea care poate sancționa, trebuie să aibă în vedere diferite elemente de concretizare a faptelor, elemente care se referă indirect la principii. Primul element, prima verigă în aplicarea principiului este chiar responsabil cu protecția datelor, care va avea dileme între aplicarea concretă a unor norme juridice, eventual discuții aprinse balanța dintre drepturile persoanei vizate şi interesele operatorului. Atât am avut de spus pentru astăzi. Mulţumesc foarte mult pentru invitaţie. Sper că m-aţi auzit cât de bine. Vom observa în continuare jurisprudenţa instanţelor naţionale, instanţelor europene, Curtea de Justiţie va avea un rol foarte important în continuare. Noi, România, am avut și o contribuție în acest sens cu cauza Bara, chiar și Curtea Europeană a Drepturilor Omului va avea o contribuție și se știe că avem o cauza soluționată, împotriva României, respectiv cauza Bărbulescu. vom vedea cum vor decurge lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!

Leave a Reply